12 hodin neuvěřitelných zpráv z mezinárodní konference „globální krize“ 24.7.2021

Současná civilizace vstoupila do stádia nestability a globálních krizí. Světové finančně-ekonomické, ekologické, antropologické, klimatické krize – to je skutečnost, se kterou se setkal již každý člověk. Ale to je pouze začátek. Uvědomují si lidé celou závažnost nadcházejících hrozeb? Radikální změny ve všech sférách života v nejbližší budoucnosti jsou nevyhnutelné pro každého člověka na planetě. Nakolik si je však uvědomuje samo světové společenství a zda je na ně vůbec připraveno?

Mezinárodní online konference “Globální krize. To se už týká každého” je nejdůležitější událost organizovaná dobrovolníky z celého světa na platformě Mezinárodního společenského hnutí „ALLATRA”.

24. července 2021 v 17:00 SELČ se uskuteční přímý přenos na tisících mezinárodních mediálních kanálech a platformách se synchronním překladem do 72 světových jazyků.

Cílem konference je poskytnout ucelený a komplexní přehled o vnějších a vnitřních faktorech rychle se prohlubující globální krize, která se už týká každého.

Klíčová témata konference:

  • Digitální transformace, zavádění špičkových technologií na bázi umělé inteligence do různých oblastí života světové společnosti: přínosy a rizika.
  • Čtvrtá průmyslová revoluce a hrozba masové nezaměstnanosti.
  • Budoucnost bez práce: důvody nevyhnutelného kolapsu světové ekonomiky při zachování spotřebitelského formátu.
  • Radikální změny ve všech sférách společnosti.
  • Problém přelidnění.
  • Intenzivní vyčerpávání zdrojů planety.
  • Globální změny klimatu.
  • Cykličnost geologických událostí v závislosti na vnějších faktorech.
  • Význam každého člověka při budování tvořivé společnosti.
  • Přežití lidstva a obnovení civilizace.

0:00 – Začátek
0:02:15 – Umělá inteligence a nezaměstnanost
0:11:52 – Perspektivy a hrozby umělé inteligence
1:00:20 – Technogenní nezaměstnanost
2:42:51 – Krize konzumní společnosti
3:57:26 – Krize životního prostředí
3:57:30 – Jak blízko jsme bodu, odkud není návratu
5:02:54 – Globální znečištění
5:27:19 – Planeta to sama nezvládne
6:01:00 – Je alternativní energie šetrná k životnímu prostředí?
6:12:06 – Technologie budoucnosti
7:17:28 – Klimatická krize
7:23:52 – Nárůst kataklyzmat
8:33:04 – Cyklická povaha klimatických katastrof
9:23:43 – Vliv vesmíru na klima
10:00:51 – Klimatičtí uprchlíci
10:27:02 – Jediné východisko z celosvětové krize

Sami lidé, dobrovolníci z celého světa spolu s vědci a odborníky z různých oborů, kteří se realisticky dívají na vzniklou situaci, nastíní příčinné souvislosti mezi různými krizemi, které se už týkají každého a hrozící globální katastrofou.

Oficiální stránky Mezinárodního projektu “Tvořivá společnost”
https://allatraunites.com/cs