Mapa Atlantidy od Athanasia Kirchera (1678), která umisťuje ostrovní stát někam do Atlantického oceánu, jak naznačil Platón

Námořní důstojník vypovídal o aktivitách na Antarktidě. Jeho výpověď byla do týdne smazána

Antarktida byla dlouho považována za jedno z nejzáhadnějších míst na Zemi. Proto není divu, že existuje spousta konspiračních teorií a tvrzení, které se snaží vysvětlit některé z mnoha zajímavých objevů na nejizolovanějším kontinentu na Zemi.

Už od druhé světové války lidé naznačují, že Antarktida je jedním z nejstřeženějších míst na světě z dobrého důvodu.

Mnoho spisovatelů a výzkumníků tvrdí, že pod ledem v Antarktidě se skrývá spousta velice zajímavých věcí, které jsou záměrně ukrývány před společností.

Zvěsti o dávné civilizaci obývající Antarktidu se proslýchají už desítky let. Ale co když, v dávné minulosti, kdy země – a Antarktida – vypadaly úplně jinak než dnes, se zde opravdu vyvinula vyspělá civilizace, schopná vytvořit fascinující stavby, monumenty a chrámy?

Mohli bychom najít stopy a důkazy o existenci této civilizace? Mnozí věří, že jsme je už dávno našli.

Smazané video důstojníka a jeho výpověď 

Nedávno bylo na Youtube nahráno video, které mnozí označují za „skutečné šokující, úžasné a popisující velmi zvláštní události odehrávající se na Antarktickém kontinentě“ a které rozvířilo na sociálních sítích debaty o tom, co je doopravdy pod ledem v Antarktidě.

Bohužel bylo video smazáno na zahraničních webech, i na youtube.com. Informace, které video obsahovalo, máte v textu níže:

V tomto video „Námořní důstojník vypráví, co si pamatuje z misí, kterých se účastnil v Antarktidě, včetně obrovského otvoru v ledu v bezletové zóně, přes kterou museli letět během lékařské pohotovosti. Také hovořil o transportu skupiny vědců, kteří na dva týdny zmizeli a když je převážel zpět vypadali velice vystrašeně, a byl důrazně varován, aby se o tomto tématu už nikdy nezmiňoval. Když se vrátili na základnu McMurdo, bylo jejich vybavení zabaveno a izolováno a byli přepravení zvláštním letadlem zpět do Christchurchu na Novém Zélandu. Popisuje tyto události do nejmenších detailů, je tedy velmi pravděpodobné že je skutečně prožil. Jde o jeden z nejvíce provokativních popisů toho, co se v Antarktidě skutečně odehrává.“

Je tedy skutečně možné, že nám vlády tyto informace tají? Ale proč?

Proč je Antarktida středobodem konspiračních teorií?

Pravděpodobně jedním z nejzásadnějších důvodů je její izolovanost. Nemůžete si tam prostě jen tak zajet na výlet. Navíc, ačkoliv oficiálně víme o Antarktidě teprve něco málo přes 100 let, existují staré mapy, které Antarktidu zobrazují bez ledové pokrývky.

Jedna z bezpochyby nejkontroverznějších map byla vytvořena v roce 1513 tureckým admirálem Piri Reisem. Ten vytvořil mapu, která o téměř 500 let později zažehla celosvětovou debatu. Tato mapa zobrazuje část pobřeží a vnitrozemí Antarktidy zcela bez ledu.

Mapa Piri Reise
Mapa Piri Reise

Není to však jediná mapa, která zobrazuje Antarktidu bez ledu. Existuje např. pozoruhodná Hadji Ahmedova mapa z roku 1559, která znázorňuje přesné vymezení západního pobřeží severní Ameriky a Antarktidy. Ještě fantastičtější je fakt, že tato stará mapa zobrazuje pevninský most spojující Sibiř s Aljaškou, což svědčí, že původně pochází z dob, kdy tento most ještě existoval.

Dále Buacheho mapa roku 1737 od kartografa Philippa Buachea byla podle všeho vytvořena podle mnohem starších map. Znázorňuje přitom Antarktidu dlouho předtím, než byla objevena – opět bez ledu.

Oronce Fineova mapa světa z roku 1534 je historická mapa srdcovitého tvaru, která zobrazuje prvky Antarktidy v době, kdy nebyla pokrytá ledem. I když je to jen jedna z mnoha map, které znázorňují ledový kontinent v dobách, než byl oficiálně objeven, mapuje také jeho řeky, údolí a pobřeží, a také přibližnou polohu dnešního jižního pólu.

Mapa Oronce Finého
Mapa Oronce Finého

Na základě těchto a dalších „kontroverzních“ objevů došel Hapgood k závěru, že pokročilá znalost kartografie je patrná na Piri Reisově i Oronce Finově mapě a musí být výsledkem práce neznámé starověké civilizace, která rozvíjela vědecké znalosti ještě před jinými civilizacemi, jako bylo starověké Řecko.

Mohla to být Atlantida?

Antarktida a Atlantida jsou dvě jména často užívaná ve stejném významu. Není žádným tajemstvím, že mnoho lidí věří, že Atlantida na zemi skutečně existovala, a Antarktida může být právě tím místem, kde bychom ji měli hledat.

Přestože Platón byl první, kdo psal o ztraceném městě či kontinentu Atlantidě, je třeba zmínit řadu legend severoamerických Indiánů, které vyprávějí něco velmi podobného, což podporuje tvrzení, že Atlantida opravdu existovala. Legendy Indiánů pocházejí z různých kultur, které byly vzájemně od sebe izolované a oddělené obrovskými vzdálenostmi. Všechny přitom vyprávějí podobný příběh o zaniklé civilizaci, která existovala v dávné minulosti. Ve Střední Americe se ta země nazývala Aztlán. Podle legend ležel Aztlán na jihu na bílém ostrově a zaniknul bez varování v důsledku přírodních katastrof. Mnoho vědců tvrdí, že Aztlán znamená „místo bělosti“. Proto bývá také běžně spojován s Atlantidou či Antarktidou, takže Aztlán mohl být legendární Atlantida, tajemná země na jihu.

Říká se, že ti, co po katastrofách přežili, uprchli z Atlantidy na jiné kontinenty, kde jejich dávná civilizace nakonec splynula s jinými a zmizela.

Ale jak by mohl kontinent ležící na jižním pólu být bez ledu? Ukázalo se, že Antarktida neležela vždy tam, co dnes. V dávné minulosti se nenácházela na jižním pólu, ale někde mezi ním a rovníkem. To znamená, že Antarktida ležela severněji a měla tropické či mírné klima, takže byla porostlá lesy a obydlena různými formami života. Vzhledem k tomu, jak málo toho víme o životě na naší planetě v dávné minulosti, je pravděpodobné, že lidé žili i na tomto dnes zaledněném kontinentě a rozvíjela se zde společnost stejně tak jako v Africe, Evropě či v Asii.

Ptáte se, jak je to možné? Odpovědí je vědecká teorie nazývaná pohyb tektonických desek a posun kontinentů. Podle oficiálních vědců a teorie kontinentálního posunu se zemská kůra skládá z několika tektonických desek, které se pomalu posouvají po roztavené vnitřní vrstvě. Přitom do sebe pomalu narážejí a v průběhu věků se přemísťují. Podle související teorie o posunu kontinentů se přibližně každých 40 000 let celá zemská kůra naší planety posune jako celek. Po každém takovém posunu se všechna souš na planetě a celé kontinenty přesunou na jiné místo na planetě. Mnoho vědců věří, že to se stalo naposledy kolem roku 10 000 př.n.l., kdy se Antarktida přesunula z míst u rovníku na své současné místo na jižním pólu.

Jane Francis z Univerzity v Leedsu říká: „Myšlenka, že byla Antarktida někdy zalesněná, mi přijde naprosto neuvěřitelná. Obvykle považujeme za jisté, že Antarktida vždy byly bílá pustina, avšak ledová pokrývka se zde objevila v geologické historii relativně nedávno.“

Dnes se Antarktida skládá asi z 80 % ledu, který má tloušťku více jak kilometr. Takže si představme, že pokud v dávné minulosti Antarktidu obývali lidé a byla pokrytá vegetací a lesy, veškeré stopy po nich a jejich „dědictví“ leží ukryto hluboko pod vrstvou ledu. I když dnes je neobyvatelná a odváží se sem pouze vědci, v dávné minulosti to mohlo být příznivé místo pro vznik civilizace.

Antarktida ze shora 2017
Antarktida ze shora 2017

V roce 1949 vyvrtala expedice admirála Byrda díry do ledu na třech místech v oblasti Rossova moře, kde Oronce Finé na své mapě vyznačil říční koryta. Ve výřezech byly nalezeny vrstvy s jemnozrnnou strukturou, očividně přinesené řekami, jejichž zdroje se nacházely v mírných zeměpisných šířkách, kde nebyly ledovce. Nalezený jemnozrnný sediment se podobá tomu, který přinášejí řeky na nezaledněných kontinentech.

Během jiné Byrdovy expedice v roce 1935 nalezli geologové na úbočí hory Mount Weaver řadu zkamenělin včetně otisky listů a kmenů fosilizovaných stromů. V roce 1952 identifikovali v nich dva druhy stromové kapradiny Glossopteris, která byla kdysi běžná na jižních kontinentech (Afrika, Jižní Amerika a Austrálie).

„Základní vzorky odebrané v Rossově moři během Byrdovy expedice v letech 1947-1948 představují ledovcový mořský sediment od současnosti až do doby před 6000 lety. Vzorek z období před 6-15 000 lety obsahuje jemnozrnný sediment, což svědčí o nepřítomnosti ledu v oblasti. Pak zde byla zóna jemnozrnného sedimentu z doby před 30-40 000 lety, která opět svědčí o nepřítomnosti ledu. Z doby před 40-133 550 lety byly nalezeny dvě zóny hrubé a dvě zóny středně hrubé textury. Při srovnání těchto tří vzorků dva z nich ukazují, že konec mírného období a začátek nejnovějšího ledového období začal před 6000 lety, a třetí vzorek jen 1000 let poté. Takže Antarktida relativně nedávno prošla obdobím mírného klimatu.“

Mapa Atlantidy od Athanasia Kirchera (1678), která umisťuje ostrovní stát někam do Atlantického oceánu, jak naznačil Platón
Mapa Atlantidy od Athanasia Kirchera (1678), která umisťuje ostrovní stát někam do Atlantického oceánu, jak naznačil Platón

To vše ukazuje na nesporný fakt, že někdy mezi IV. a XII. tisíciletím př.n.l. na zemi žila mimořádně pokročilá civilizace s velkými znalostmi o mořeplavbě, kartografii a astronomii. Její technický pokrok daleko předběhl ostatní kultury, které přišly později. Tato „ztracená“ civilizace předcházela naší moderní civilizaci o desítky tisíc let. A mnoho lidí pevně věří, že tou civilizací byla Atlantida, doklady o jejíž existenci leží pod silnými vrstvami ledu, který dnes kontinent přikrývá.

V roce 1958 předložil historik Charles Hapgood svoji teorii posunu zemských pólů. Podle jeho hypotézy pohyb zemské kůry umožnil, aby se velké části antarktického kontinentu před asi 12 000 lety ocitly bez ledu. Podle něj je teorie pevně podložená a zakládá se na Piri Reisově mapě objevené v Turecku v roce 1930. Mapa byla vytvořena kolem roku 1513 a je na ní znázorněné severní pobřeží Antarktidy jako rozsáhlé území bez ledu. V knize Mapy dávných králů moře Hapgood podpořil myšlenku Arlingtona Malleryho, že části Piri Reisovy mapy zobrazují oblast Antarktidy dnes známou jako Země královny Maud. Dále Hapgood došel k závěru, že: „Antarktida byla zmapována v době, kdy byly tyto oblasti bez ledu. Teplé období v Antarktidě se shoduje s poslední dobou ledovou na severní polokouli a Piri Reisova a další mapy se zakládají na ´starověkých´ mapách vytvořených podle originálů z doby ledové.“

O mnoho let později řada vědců a autorů říká, že Hapgoodovy hypotézy jsou nejen pravdivé, ale že „ve světle této informace je možné prohlásit, že ztracený kontinent Atlantida leží ukrytý pod silnými vrstvami ledu v Antarktidě.“

Zajímavé je, že první historická zmínka o Atlantidě se nachází v díle řeckého filosofa Platóna, který o městě-Atlantidě mluví jako „o svatostánku postaveném kříženci bohů a lidí před 9000 lety“. Tato data se shodují s daty stanovenými při teorii posunu zemského pólu.

Záhadný snímek lodi v minulém roce

Kdykoli se mezi lidmi objeví nějaká zvláštnost, objeví se někdo, kdo se jí chytne se skálopevnou vážností. Youtuber MrMBB333 pravidelně nahrává videa, ve kterých mapuje “změny ve vesmíru”. Nechybí ani teorie o tom, co je způsobuje.

Nedávno mu jeden z jeho fanoušků zaslal fotografie zvláštního úkazu, který objevil na mapách z ptačí perspektivy v ledu mezi Antarktidou a Novým Zélandem. Když se fotografie dostatečně přiblíží, je na ní patrné cosi jako loď. S použitím škály Google Earth zájemci snadno zjistili, že její rozměr by musel být více než 130 metrů.

“Vypadá to jako obrys lodi, měří přes 400 stop. Cokoli to je, vypadá to jako loď, ledová loď, jakkoli to chcete nazvat. Tak to vypadá,” uvádí muž ve zveřejněném videu. “400 stop dlouhá jachta, která si jen tak sedí na pobřeží Antarktidy v téhle oblasti, přímo pod Novým Zélandem,” popisuje.

Někteří lidé skutečně věří, že objev naznačuje cosi většího. “Chci vědět, proč byli politici, staří astronauti a náboženští vůdci pozváni do Antarktidy a celý svět o tom pořád ještě neví. To mě hodně štve,” zněl například jeden komentář.

“Jejich arogance nakonec přispěje k jejich pádu, až se mimozemšťané rozhodnou odhalit se bez svolení světových vlád,” myslí si další člověk.

Záhadná struktura na povrchu Antarktidy z roku 2012

Podivný útvar s průměrem 120 metrů byl ihned zkoumán odborníky, kteří se snažili zjistit, zda mohla něco takového vytvořit příroda. Nicméně jeho neobvyklý tvar spíše naznačuje, že se jedná o uměle vytvořený jev.

Tento snímek je pouze jednou z mnoha podivností, které byly v Antarktidě objeveny a mnoho lidí naznačuje, že v Antarktidě je toho k nalezení víc, než se na první pohled zdá.

Zdroj: neveda.cz

2 reakce na “Námořní důstojník vypovídal o aktivitách na Antarktidě. Jeho výpověď byla do týdne smazána”

  1. Tam jsou důkazy o tom že nejsme takový hloupý opice za které nás mají… Jsou tam pokladnice vědomostí, naši i jiné civilizace. Lidem to neukazi, zhroutil by se systém.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *