Byla tajemná jeskyně v Peru portálem do jiných dimenzí?

Nedaleko turisty hojně navštěvovaných starověkých památek ve Svatém údolí v Peru se skrývá záhadná kamenná stavba. Někteří věří, že by mohla být portálem či bránou do duchovních světů či jiných dimenzí. To, že je poněkud nepřístupná a skrytá, vedlo archeology ke spekulacím, že ji využívali kečuánští šamani, aby se dostali do vyšších rovin vědomí.

Místu se v kečuánštině říká Ñaupa Huaca, což v tomto domorodém indiánském jazyce znamená starodávný chrám. Je poměrně neznámé, leží mimo vyšlapané cesty, ve výšce téměř 3 000 metrů a o jeho existenci se začalo mluvit teprve před pár lety. Aby se k němu člověk dostal, musí šplhat po prašné stezce do strmého kopce a zdolat stovky schodů přes drolící se incké terasy, které ho přivedou k trojúhelníkovému vchodu do jeskyně. A u tohoto vchodu objeví podivnou stavbu vytesanou do tvrdého andezitu. Vypadá jako megalitický trůn či oltář se třemi výklenky. To ovšem není všechno. Hlouběji pod skalním příkrovem narazí na mělké “falešné” dveře vyřezané do andazitového podloží, které nikam nevedou. Stejně jako v případě oltáře je záhadou, jak Inkové dosáhli tak přesné geometrie s pouhými bronzovými nástroji.

Místní toto místo chovají v náležité úctě, jak se o tom může přesvědčit každý, kdo do těchto končin zavítá. Věří v existenci duchovního světa a jeho obyvatel, schopných procházet oběma světy. Shodou okolností dveře Naupa Huaca označují průchod elektromagnetických proudů Země, tedy stejných sil, které jsou schopné vyvolat mimotělní zážitek. Proto se spekuluje, že kamenný oltář sloužil k tajným šamanským rituálům a zasvěcenci se zde mohli dostávat do změněných stavů vědomí. To by vysvětlovalo, proč byl tento oltář vytvořen na tak odlehlém a nepřístupném místě. V takovém ústraní omezujícím smyslové vjemy bylo možné dosahovat jiných úrovní reality.

 

Naupa Huaca
Naupa Huaca
Naupa Huaca
Naupa Huaca

Ostatně věda sama jen dál potvrzuje (zejména skrze kvantovou fyziku a teorii strun), že vesmír obsahuje mnohem více dimenzí než tu, kterou jsme schopni normálně vnímat. Spisovatel science-fiction Arthur C. Clarke to nejlépe vystihl, když řekl: „Magie je jen věda, které zatím nerozumíme.”

Zdroj: EXTRASTORY.CZ

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *