Credit: ESA/Hubble & NASA, B. Mutlu-Pakdil Acknowledgement: G. Donatiello

Hluboký pohled Hubbleova vesmírného teleskopu na různé galaxie a hvězdy

Přímo uprostřed tohoto snímku, mezi spoustou vzdálených hvězd a ještě vzdálenějších galaxií, se nachází nově objevená trpasličí galaxie známá jako Donatiello II.

Pokud nedokážete rozeznat shluk slabých hvězd, který je na tomto snímku jediným, co z Donatiella II vidíme, pak jste v dobré společnosti.

Donatiello II je jednou ze tří nově objevených galaxií, které bylo tak obtížné spatřit, že je všechny přehlédl algoritmus určený k vyhledávání potenciálních kandidátů na galaxie v astronomických datech. I ty nejlepší algoritmy mají svá omezení, pokud jde o rozlišení velmi slabých galaxií od jednotlivých hvězd a šumu na pozadí. V těchto nejnáročnějších případech identifikace musí být objev proveden staromódním způsobem – specializovaným člověkem, který sám prochází data.

Credit: ESA/Hubble & NASA, B. Mutlu-Pakdil Acknowledgement: G. Donatiello
Credit: ESA/Hubble & NASA, B. Mutlu-Pakdil. Acknowledgement: G. Donatiello

Data, která umožnila tyto objevy, byla shromážděna v rámci projektu DES (Dark Energy Survey), intenzivního pozorování trvajícího šest let, a byla provedena pomocí kamery DECam (Dark Energy Camera), která je umístěna na čtyřmetrovém dalekohledu Víctor M. Blanco na Cerro Tololo Inter-American Observatory, programu NSF NOIRLab.

Stejně jako v případě většiny velkých teleskopů, které jsou financovány z veřejných zdrojů, byla data z DES zpřístupněna veřejnosti. Tehdy se do věci vložil zkušený amatérský astronom Giuseppe Donatiello. Pracně zpracoval a analyzoval části dat z DES a učinil svůj objev – tři velmi slabé galaxie, nyní pojmenované Donatiello II, III a IV. Všechny tři jsou satelity známé galaxie Sculptor (známé také jako NGC 253), což znamená, že jsou gravitačně vázány na svého mnohem hmotnějšího průvodce.

Tento snímek pochází z pozorovacího programu Hubbleova vesmírného dalekohledu NASA/ESA. Tým vedený Burçinem Mutlu-Pakdilem na základě vlastního nezávislého pátrání získal pomocí Hubbla snímky několika slabých galaxií s dlouhou expozicí, včetně Donatiella II.

Díky snímkům z Hubblova teleskopu se jim podařilo potvrdit souvislost jejich cílové galaxie s galaxií NGC 253 – tím poskytli jak nezávislé potvrzení objevu Donatiella, tak tento nový Obrázek týdne.

Zdroj: esahubble.org
Credit: ESA/Hubble & NASA, B. Mutlu-Pakdil
Acknowledgement: G. Donatiello

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *