Kosmický úkaz předpovězený v obecné teorii relativity..

Kosmický úkaz předpovězený v obecné teorii relativity..

Tento snímek Hubbleova kosmického dalekohledu NASA / ESA obsahuje galaxii LRG-3-817, známou také jako SDSS J090122.37 + 181432.3. Galaxie, jejíž obraz je zkreslený účinky gravitační čočky, se jeví jako dlouhý oblouk nalevo od centrální kupy galaxií.

Gravitační čočka nastává, když velká distribuce hmoty, jako je kupa galaxií, leží mezi Zemí a vzdáleným zdrojem světla. Když je prostor deformován masivními objekty, světlo ze vzdáleného objektu se ohýbá, jak se k nám pohybuje, a vidíme jeho zkreslený obraz. Tento efekt poprvé předpověděla Einsteinova obecná teorie relativity.

Silné gravitační čočky poskytují příležitost ke studiu vlastností vzdálených galaxií, protože Hubble dokáže rozlišit detaily v několika obloucích, které jsou jedním z hlavních výsledků gravitačních čoček. Důležitým důsledkem zkreslení čoček je zvětšení, které nám umožňuje pozorovat objekty, které by jinak byly příliš daleko a příliš slabé na to, aby byly viditelné. Hubble využívá tento efekt zvětšení ke studiu objektů nad rámec těch, které jsou běžně detekovatelné díky citlivosti primárního zrcadla o průměru 2,4 metru, a ukazuje nám nejvzdálenější galaxie, s nimiž se lidstvo kdy setkalo.

Kosmický úkaz předpovězený v obecné teorii relativity..
Kosmický úkaz předpovězený v obecné teorii relativity..

Tato čočková galaxie byla nalezena jako součást průzkumu Sloan Bright Arcs Survey, který objevil některé z nejjasnějších gravitačně čočkových galaxií s vysokým rudým posuvem na noční obloze.

Zdroj: https://www.nasa.gov/image-feature/goddard/2020/hubble-spies-galaxy-through-cosmic-lens
Text credit: European Space Agency
Image credit: ESA/Hubble & NASA, S. Allam et al.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *