gateway to another world

Na Zemi je nejméně 40 hvězdných bran vedoucích do jiných světů

Podle australského parapsychologa Jeana Grimbriarda existuje na Zemi nejméně 40 tunelů vedoucích do jiných světů. Každý rok v nich zmizí mnoho lidí. Je možné, že tunelů je více – jen o jejich umístění nikdo neví. Někteří historikové jsou si jisti, že starověké pozemské civilizace věděly o těchto tunelech – „hvězdných branách“ a také věděly, jak je používat.

Hvězdné brány

V současné době nelze vysvětlit megalitické struktury ideálně orientované v prostoru, možnost přechodu do paralelních světů a získání přístupu k této nejvyšší úrovni technologie, přítomnost starodávných kalendářů s ohromující přesností, díly z neznámých zařízení, které se nacházejí v zemských vrstvách z předglaciálního období a mnoho dalšího. Důvody katastrof, které zničily starověké civilizace, které měly přístup k tunelům do jiného času, jsou stále neznámé. Z té doby se také ztratila znalost „hvězdných bran“. Skutečnost, že nevíme, jak používat technologii „hvězdných bran“ vůbec neznamená, že na ně zapomněli i obyvatelé jiných světů.

V květnu 2011 se obyvateli amerického města Fort Worth (Texas) podařilo natočit jedinečný fenomén – na obloze se objevily silné záblesky světla. Poté, co ustaly, nebylo zaznamenáno žádné poškození pozemských objektů, pouze několik transformátorů bylo mimo provoz. Podle Texaské meteorologické služby bylo ve stejný den ve městě Tarrant County mezi 20. a 21. hodinou zaznamenáno asi 210 takových jevů. Následně se ukázalo, že ke stejnému jevu současně došlo i v Portugalsku. V roce 2000 začali v Adenském zálivu údajně řádit somálští piráti. Současně se podle informací uniklých do médií objevil v Adenském zálivu obrovský kónus, který měl obrovskou energii a podivné vlastnosti, které nelze vysvětlit známými znalostmi fyziky. Názor, že mezinárodní vojenské síly (Rusko, Čína, USA atd.), zaměřené na likvidaci pirátů, se nezabývají ničením těchto mořských lupičů (obrovské letadlové lodě proti malým člunům), ale vyšetřují tento nejzajímavější a nejzáhadnější jev, tak vypadá oprávněně. Hlavním cílem studia kónusu bylo zjistit, odkud pochází, kam vede a jakou hrozbu může představovat pro pozemšťany?

Světelná spirála

V hluboké prosincové noci v roce 2009 bylo mnoho obyvatel Norska svědkem záhadného úkazu – na obloze se rozvinula obrovská světelná spirála, která měla podobu černého trychtýře pokrývají-cího celou oblohu. O patnáct minut později trychtýř zmizel. Telefony norského meteorologického centra byly zahlceny při volání vyděšených obyvatel země. Po chvíli dospěli potomci nebojácných Vikingů k závěru, který snad uspokojil všechny zvědavé – dozvěděli se, že Rusové testují další balistickou raketu, která selhala. Ruská strana tyto předpoklady nepotvrdila, ale pro Nory to již nebylo důležité.

Existují důkazy, že stejná spirála se objevila na nebi Austrálie rok po norské světelné show. Zajímavým faktem je, že měsíc po objevení norského trychtýře získal adenský jev tvar spirály, podobný té, která se objevila na obloze Norska. Nepochybně je to zajímavé – existuje nějaká souvislost mezi těmito jevy v různých oblastech Země? Mnozí by rádi věděli, co se ve skutečnosti dělo v Adenském zálivu. Velké množství domněnek a předpokladů zatím nezapadá do žádného schématu. Závěry vycházející z dostupných údajů, však nestačí k vypracování opodstatněného názoru.

Toto jsou fakta

  • Prosinec 2009 – pod záminkou boje s Al-Káidou zahájily Spojené státy vojenskou operaci v Jemenu (stát poblíž Adenského zálivu). Pro světové společenství byly vydány informace o stávající globální hrozbě teroristických akcí.
  • Leden 2010 – došlo tam k zemětřesení o síle 6,5 stupně Richterovy stupnice. Zvláštní je, že nikdo z obyvatel osad, vedle kterých došlo k zemětřesení, nepocítil žádné otřesy.
  • Od roku 2003 se akce pirátů v Adenském zálivu významně zintenzivnily, jsou zajati rukojmí, žádáno obrovské výkupné od lodí s nákladem a lidmi.
  • Od roku 2009 pod záminkou boje proti pirátství začíná mezinárodní vojenská operace. Válečné lodě mnoha zemí světa jsou neustále v zátoce: Německa, USA, Číny, Ruska, Velké Británie atd.
    Každému bylo jasné, že v Adenském zálivu existuje magnetická anomálie neznámého původu, kde neznámá energie vyvolává velké neznámé jevy. Předpokládá se, že pod vodou v zálivu je uložena „hvězdná brána“ neboli vesmírný portál, který používají mimozemské civilizace k pronikání na Zemi.

V tomto případě jsou možná následující vysvětlení..

Mimozemšťané přicházejí v míru a snaží se zachránit lidstvo před chybami, které mohou vést k jeho zničení. Existuje velká pochybnost, zda vojenská síla pozemšťanů bude schopna zastavit zasahování mimozemské inteligence do záležitostí pozemšťanů.

ufo_area51
ufo_area51

Druhou možností je, že mimozemšťané jsou nepřátelští vůči pozemské civilizaci. V tomto případě je nepravděpodobné, že by jim vojenská síla pozemšťanů dokázala poskytnout důstojný odpor.

Adenský záliv

Mezitím je v Adenském zálivu implementován vymyšlený scénář se „somálskými piráty“. Počet lodí procházejících zálivem se výrazně snížil. Vojenská operace v Perském zálivu má s největší pravděpodobností za cíl ovládnout vesmírný portál. V současné době nikdo neřekne pravdu o skutečných událostech, ke kterým dochází v Adenském zálivu.

adensky_zaliv_mapa
adensky_zaliv_mapa

Nejen obří víry a „světelné show“ však přitahují velkou pozornost vědců a vojenského personálu ze všech postižených zemí. Nedávno zazněly v různých zemích záhadné zvuky, které jsou tak silné, že dokonce přehluší i autoalarmy. Tyto zvuky jsou podobné silným pípnutím a byly zaznamenány v Kanadě i v Evropě. V Německu se dokonce podařilo zaznamenat zvuk těchto „nebeských trub“. Odborníci se domnívají, že tyto zvuky jsou způsobeny elektromagnetickým přenosem z radiačních pásů a z polární záře, nebo jsou důsledkem přenosů telefonních hovorů nebo ozvěnami podzemních zemětřesení, avšak nezní to přesvědčivě.

Zdroj: CESTYKSOBE.CZ, SUENEE.CZ, Esotericnews.ru
Autor: Jan Pavlík

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *