Pod ledovci se objevili záhadní tvorové. Mohou napovědět, kde se ve vesmíru nachází život

Hluboko pod ledovcovými příkrovy existuje překvapivě mnoho živých organismů. Někteří z nich jsou natolik pozoruhodní, že se vědci rozhodli je blíže prozkoumat a zjistili, že jejich poznání může být klíčové pro nalezení života mimo naši planetu. Tyto drobné organismy totiž dokáží napovědět, na jaká místa se ve vesmíru zaměřit.

Před několika lety vědci hluboko pod ledem objevili překvapivé množství života, které se nyní rozhodli blíže prozkoumat. Podmínky hluboko pod ledovcem totiž připomínají ty, které panují na některých vesmírných tělesech, jež by mohly být potencionálními nositeli života. Poznání těchto organismů tak podle vědců může usnadnit vyhledávání planet, které by mohly ukrývat některé formy života.

Svůj rozsáhlý výzkum vědci Eric Dunham a Eric Boyd zaměřili na výzkum mikroorganismů, které se nacházejí v podloží některých ledovců v Kanadě a na Islandu. Během výzkumu narazili také na mikroby, které používaly vodík v plynné formě, což zprvu výzkumníkům nedávalo příliš smysl, ale později se ukázalo něco velmi pozoruhodného. Závěry svého výzkumu vědci publikovali ve studii, která byla otištěna v odborném žurnálu PNAS.

„Neustále jsme v těchto soustavách nacházeli organismy, které využívaly vodíku v plynné formě,“ řekl Boyd o inspiraci pro projekt. „Zpočátku to nedávalo smysl, protože jsme nemohli přijít na to, odkud se pod ledovci vůbec ten vodík bere.“

Ledovce na Aljašce
Ledovce na Aljašce

Unikátní proces

Základní otázkou totiž pro vědce bylo, kde se pod ledem tento vodík bere a zjistili, že vzniká vlivem několika fyzikálních a chemických přírodních procesů. Základem je křemičité podloží, které je vahou drceno na minerální částice, které svou interakcí s vodou vytvářejí vodík.

Vědci díky tomuto procesu mohli pozorovat opravdu velké množství nejrůznějších společenství mikroorganismů, které dokáží s pomocí takzvané chemosyntézy, na bázi vodíku a oxidu uhličitého, vytvářet organickou biomasu. Tato chemická metoda tak na rozdíl od fotosyntézy nepotřebuje k růstu organické hmoty žádné sluneční světlo.

Mikroby poháněné vodíkem

Tyto organismy si následně vědci vypěstovali v laboratorních podmínkách a mikroby dlouhou dobu sledovali. Díky tomu například zjistili, že velikost bakteriálních kolonií je přímo úměrná tomu, jaké velké množství vodíku je pod ledem přítomné. Našli tak vysvětlení otázky, proč v různých lokalitách byl různý výskyt těchto živých tvorů. Autoři studie se také domnívají, že jejich výzkum může mít klíčový význam také při vývoji nových technologií.

„Vezmeme-li v úvahu, že ledovce a ledové příkrovy dnes pokrývají asi 10 procent zemské masy a v minulosti planety to bylo mnohem více, měla činnost mikrobů, které jsme objevili, pravděpodobně velký vliv na klima Země, a to jak dnes, tak v minulosti,“ uvedl Boyd.

„Už nějakou dobu víme, že mikroorganismy žijící pod ledovými příkrovy nebo ledovci dokážou uhlík ukládat, ale nikdy jsme pořádně nepochopili jak. Erikova průkopnická práce ukazuje, že nejenže jsou tyto organismy zcela soběstačné v tom smyslu, že si mohou vytvářet vlastní pevný uhlík, ale také k tomu nepotřebují sluneční světlo jako zbytek biosféry, kterou známe,“ doplnil Boyd.

Podíváme-li se dál na jiné planety v naší sluneční soustavě, Boyd poznamenává, že dva z kritických prvků, které vědci hledají při hodnocení obyvatelnosti, jsou voda a zdroj energie.

Nově objevená znalost, že soběstačné mikrobiální komunity mohou vzkvétat v ledových prostředích generováním plynného vodíku, je zásadním krokem k identifikaci potenciálně obyvatelného prostředí na jiných planetách.

„Existuje spousta důkazů o ledu a ledovcích na jiných planetách,“ řekl. „Jsou obyvatelní?“ Nevíme Mohli by na ledových plážích na planetách s podložím žít mikroby podobné těm, které studoval Eric? Absolutně. Není důvod si myslet něco jiného. “

Ledovce na Marsu
Ledovce na Marsu

Zdroj: montana.edu

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *