Revoluce v hledání mimozemšťanů! Rádiové signály jsou už minulostí

Vědci pátrající po známkách mimozemské technologie by měli na exoplanetách sledovat městská světla, naznačuje nová studie. Technosignály jsou projevy technologie, které by mohly být zjištěny astronomickými prostředky. Dosud se pátrání po mimozemské inteligenci (SETI) obecně zaměřovalo na rádiové signály, ale potenciální technosignatury představuje i optické světlo kratších vlnových délek.

Například bystrozrací mimozemšťané zkoumající noční Zemi by mohli být schopni odvodit naši přítomnost prostřednictvím emisí ze zdejších městských světel, přestože jsou tyto emise relativně koncentrované. A vyspělé civilizace na exoplanetách mohly vybudovat města na podstatně větší části povrchu svých planet.

„Tyto více urbanizované planety by měly vyšší noční jasnost způsobenou městskými světly a byly by odpovídajícím způsobem snáze detekovatelné,“ napsali autoři nové studie.

Zájem o mimozemský život stoupl

Studie, která byla minulý měsíc zveřejněna online v časopise Acta Astronautica(otevře se v nové záložce), představuje řadu závěrů ze semináře, který se konal v srpnu 2020 a který sponzorovala NASA a Blue Marble Space Institute of Science v Seattlu.

Mezi závěry, které si z dokumentu odnášíme, patří závěr, že vyhledávání technosignatur lze zahrnout do vědeckého zdůvodnění většiny misí bez dodatečných nákladů.

Studie rovněž vyzývá širší astronomickou komunitu, aby se vážně zamyslela nad možností detekce technosignatur. Nástroje k nalezení technosignatur již mohou být k dispozici, „ale bude zapotřebí úsilí celé komunity, aby se začalo s hledáním,“ uvádí se v dokumentu.

„Logickým rozšířením hledání mimozemského života prostřednictvím biosignatur je hledání důkazů mimozemské technologie,“ dodává. „Myšlenkou hledání ‚technosignatur‘ se astronomové zabývají již více než půl století, přičemž počáteční snahy se soustředily na možnost detekce mimozemského rádiového vysílání.“

Limitujícím faktorem pro rozvoj vědy o technosignaturách zůstává financování. V posledních letech však veřejné i soukromé finanční subjekty projevily zvýšený zájem o hledání technosignatur, uvádí studie.

https://www.youtube.com/watch?v=BmnuHiRmtRs&ab_channel=DOKUMENTCZ%26SK

Také atmosféra

Elektromagnetické signály nejsou jediné možné technosignály. Nová studie uvádí, že vědci z institutu SETI by se mohli zaměřit také na atmosférické technosignály – plyny produkované uměle, ať už jako náhodný vedlejší produkt průmyslové civilizace, nebo za konkrétním účelem, například pro řízení klimatu.

Příkladem atmosférického technosignatury je oxid dusičitý (NO2).

„Produkce NO2 na Zemi dnes zahrnuje kromě blesků také biogenní a antropogenní zdroje,“ uvádí se v dokumentu. „Avšak NO2 generovaný člověkem převažuje trojnásobně nad množstvím z jiných než lidských zdrojů. Detekce vysokých hladin NO2 na úrovni vyšší, než je úroveň netechnologických emisí zjištěných na Zemi, by mohla být známkou toho, že na planetě mohou probíhat aktivní průmyslové procesy.“

Zdroj: https://www.space.com/alien-life-seach-city-lights-exoplanets

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *