Tajemné pyramidy dávných Májů v Mexiku vzbuzují otázky

Egypt není jediným územím, na kterém stojí pyramidy. Neméně zajímavé příběhy a tajemství se totiž ukrývají i v těch mexických. Čím se od egyptských liší a v čem tkví jejich dosud neodhalené tajemství? Dokáže někdo odpovědět na otázku, proč před stovkami let lidé opustili své monumentální výtvory a pohádkovou krajinu kolem pyramid?

Proč vznikaly egyptské pyramidy, archeologové dávno rozluštili, když začali nacházet zachovalá těla vládců. O účelu pyramid v Mexiku se ale pořád spekuluje a bádání nebere konce. Až na výjimky totiž nesloužily jako hrobky.

Představíme vám lokality, které by neměly uniknout vaší pozornosti, jestliže si libujete v historii i tajemnu, jehož pravá podstata se odkrývá jen velmi těžko.


Teotihuacán – ve výšinách se skrývá základ všeho poznávání

Vědci a badatelé uznali Teotihuacán, v současné době už jen jeho pozůstatky, za nejvýznamnější náboženské centrum Střední Ameriky své doby. Na náhorní plošině položené výš než 2000 m n. m. se u neobyčejných staveb houfovaly i desetitisíce lidí, aby se mohli účastnit některého z tradičních rituálů.

Teotihuacán není jen označení pro dodnes dochované stavby – bývalo to celé obrovité město. Jména jim dali Aztékové, kteří se v lokalitě zabydleli několik staletí poté, co bylo město původními obyvateli opuštěno. A tak dodnes známe Cestu mrtvých (Alej mrtvých), hlavní tepnu tehdejšího města, a dvě stavby – Pyramidu Slunce a Měsíce.

Dlouho se věřilo, že Pyramida Slunce je se svými 65 metry tou nejvyšší v Mexiku, v roce 2010 tuto domněnku ale překonal objev ve starobylém mayském městě Toniná, kde se ukázalo, že to, co současní lidé dlouho považovali za kopec, je pyramida zarostlá vegetací. Pyramidu Slunce na výšku pokořila o 10 metrů.

Pyramidu Slunce údajně postavili místní obyvatelé na místě jeskyně s podzemním pramenem jako symbol plodnosti a úrody obecně. Oproti ostatním stavbám byla velmi vysoká a mohutná. Její krása tkví také ve čtyřech terasách.

Dříve ji dokonce zdobila socha jednoho z bohů, kterou nechal první mexický biskup zničit. Naštěstí šlo o ojedinělý případ, a tak dnes můžeme obdivovat spoustu okouzlujících památek i my. Podívat se sem můžeme celkem snadno, některé české cestovní kanceláře sem pravidelně jezdí.

Teotihuacán cesta mrtvých
Teotihuacán cesta mrtvých

Pyramida Měsíce už tak jasný význam nemá. Ví se však, že i na ní v dřívějších dobách stály sochy, na jejím vrcholu se dokonce nacházela socha tři metry vysoká. V pyramidě jsou podle badatelů také tunely, místnosti, které měly sloužit k uctívání, a pět pohřebních komor.

Cestu mrtvých (Alej mrtvých) původně lemovalo na sto náboženských budov, z nichž se dochovala jen malá část. Cesta je celkem 40 metrů široká a dlouhá asi tři kilometry.

Kterak Teotihuacán Aztéky okouzlil

Teotihuacán je název, který městu dali právě Aztékové, nikoli jeho zakladatelé, které mimochodem zatím nikdo s jistotou neurčil. Aztéky město, které vzkvétalo mezi 1. a 8. stoletím n. l., uchvátilo natolik, že mu začali přezdívat město bohů nebo město, kde se vyskytují bohové. Teotihuacán.


Chichén Itzá – poklad poloostrova Yucatán

Chichén Itzá jsou pozůstatky starobylého mayského města ležícího na poloostrově Yucatán. Město své nejlepší roky prožívalo v období 600–1500 n. l. a jeho název bychom mohli přeložit jako v ústech studny Itza.

Chichén Itza
Chichén Itza

Na poloostrově Yucatán se takřka nevyskytuje povrchová voda, proto byli jeho obyvatelé odkázáni na studny, o které se museli sami zasloužit. První z nich nese jméno Studna obětí, existují totiž teorie o tom, že zde zanechávali Mayové své oběti bohům.

Co byste si neměli nechat ujít? Rozhodně Kukulkánovu pyramidu. Kukulkán byl mayský bůh slunce a nebes, jehož symbolem byl had. Při jarní a podzimní rovnodennosti vytváří světlo při západu slunce efekt, díky němuž se zdá, že se sochy hadů plazí po boku pyramidy.

Bez zajímavosti nezůstává ani observatoř nebo tzv. velké hřiště sloužící k týmovým hrám.


Edzná – město plné technologií

Dalším pozůstatkem mayské architektury jsou zbytky města Edzná. Pozornost si v něm ihned vyžádá 40 metrů vysoký hlavní chrám, nabízející úžasný výhled po okolí.

Údolí, v němž se dříve rozkládalo celé město, bylo často v období dešťů zaplavováno. Šikovní obyvatelé však dokázali vodu využít ve svůj prospěch – vybudovali celou síť kanálů, kterými přebytečnou vodu odváděli do vodní nádrže. Jiné kanály zase zavlažovaly pole, aby úroda stála za to, ba co víc, aby se dalo sklízet nepřetržitě. V kanálech se mimoto chovaly ryby a po jejich vodách se dalo cestovat loďkami.

Město Edzna se skládalo z mnoha obytných, náboženských a administrativních budov a jeho celková rozloha činila asi 25 km2. Mezi lety 400–1000 n. l. bylo centrem celého východního regionu. V dobách největší slávy mělo město i 25 000 obyvatel, postupně se ale vylidňovalo – ke konečné fázi tohoto procesu došlo v polovině 15. století.

Budovy, které dodnes stojí, se tyčí kolem Hlavního náměstí. Jde například o Velký dům, který pravděpodobně sloužil administrativním činnostem, Jižní a Severní chrám nebo Chrám masek a další.

Edzná
Edzná

Brien Foerster – Starověké ztracené světy a skrytá historie

Autor a dobrodruh Brien Foerster prozkoumává místa jako Peru, Bolívii, Egypt, Havaj, Velikonoční ostrov nebo Mexico. Živě vysílá návštěvy těchto míst a přestože odkryl už spoustu důkazů o ukrytých pyramidách, stále se o této tématice moc neví. Pyramidy jsou podle něj po celém světě. Kromě nich zkoumá například dodnes nepochopené a dokonalé stavby, kde jsou kameny dokonale nalepeny na sobě, aniž by se někde vyskytla mezera.

YOUTUBE KANÁL


Vědci odhalili tisíce mayských staveb v guatemalské džungli

Desítky tisíc dosud neznámých staveb mayské civilizace, včetně pyramid a paláců, objevil mezinárodní tým vědců pomocí laserové technologie LIDAR na severu Guatemaly. Ruiny mayského osídlení po staletí ukrýval hustý prales. V departementu Petén se tak na rozloze 2100 čtverečních kilometrů našly desítky mayských měst, ve kterých mohlo žít až deset milionů lidí, tedy dvakrát až třikrát více, než vědci doposud předpokládali.

Podle archeologa Thomase Garrisona z Ithaca College v americkém státě New York, který se na využívání technologie LIDAR specializuje, objev přepíše dějiny civilizace středoamerických indiánů. Ta se začala vyvíjet před zhruba 3000 lety a vrcholu dosáhla v letech 250 až 900 našeho letopočtu. V 16. století většinu mayského území dobyli španělští kolonizátoři.

LIDAR využívá laserového paprsku a umožňuje objevit struktury, které se nacházejí pod bujnou vegetací. Díky této technologii se podařilo najít více než 60 tisíc dosud neznámých domů, paláců, ulic, zavlažovacích kanálů, hradeb a dalších staveb, které vybudovala civilizace Mayů.

Nový objev podle Garrisona dokazuje, že mayská civilizace vytvářela města hustěji osídlená, komplexnější a více propojená, než se doposud myslelo.

Na rozdíl od jiných civilizací, jejichž pole a stavby zničily kultury, které přišly po nich, v případě Mayů zůstala značná část uchována právě díky vegetaci, která ji léta před zraky lidí ukrývala, vysvětlil Garrison. V turisty vyhledávaném mayském městě Tikal se dokonce podařilo objevit dosud neznámou pyramidu, o které si vědci dříve mysleli, že je to malý kopec.


Zdroj: e15.cz, novinky.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *