Těžba nerostného bohatství ve vesmíru? Češi budou zkoumat nejen okolí naší planety

Těžba kovů za účelem vybudování velkých vesmírných struktur ve vesmíru nebo hledání vzácných surovin ze Země se může donedávna zdát jako sci -fi, ale podobné vize se brzy stanou realitou. Skupina českých společností a českých vědeckých ústavů vedená brněnským SAB Aerospace provede nezávislou misi zaměřenou na mapování nerostů kolem naší planety a průzkum vesmíru do hloubky.

Podle vědců rozhodně nehrozí podobně katastrofický scénář, který o snahách lidstva vytěžit nerostné bohatství vesmíru nabídl slavný Cameronův film Avatar. Asteroidy, které by se měly stát zdrojem surovin, totiž nejsou osídlené a všech zajímavých komodit je zde dostatek.

Češi chtějí za čtyři roky vyslat na oběžnou dráhu Země dva satelity, aby zjistili, který z materiálů vesmíru je pro těžbu surovin nejdůležitější. Jsou určeny ke studiu struktury malých předmětů pohybujících se ve sluneční soustavě, nazývaných meteority, a také velkých objektů – asteroidů nebo asteroidů. Projekt s názvem Slavia Mission (Space Laboratory for Advanced Variable Instruments and Applications) byl vytvořen na žádost Evropské vesmírné agentury a českého ministerstva dopravy.

„Mise je unikátní díky technologiím určeným pro výzkum nerostného bohatství na tělesech v meziplanetárním prostoru a propojení přístrojů, které spolu vlastně nikdy do vesmíru neletěly,“ přiblížil význam projektu Martin Ferus, vedoucí Oddělení spektroskopie na Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského, jež se na projektu podílí.

Meteor nese informaci o svém tělese

Družice brněnské firmy budou vybaveny speciální kamerou, která zaznamenává barevné spektrum světla meteoru, jevu, který vzniká při průletu kousku asteroidu či komety atmosférou (tzv. meteoroidu). „Kamera má v sobě mřížku, která rozloží světlo meteoru na příslušné spektrum a my pak na počítači jednotlivé části spektra přiřadíme chemickým látkám a prvkům,“ vysvětluje tvůrce projektu SLAVIA Václav Havlíček.

Jak doplňuje vědec Martin Ferus, každý atom září jen na velmi úzce vymezených frekvencích světla. Světelné spektrum je pak pro atom něco jako otisk prstu, díky němuž se dá identifikovat, z jaké látky pochází. „Každý meteor tak přináší informaci o prvcích, které obsahovalo těleso, jež v atmosféře vytvořilo tuto padající hvězdu – tedy meteor. Na dálku jsme tedy schopni provést jeho chemickou analýzu,“ říká Ferus s tím, že jelikož většina těles tvořících meteory se po vstupu do atmosféry zcela rozpadne, záznam spektra zůstává jediným vodítkem k určení prvkového složení padajících hvězd.

Družice budou dále studovat i meziplanetární prach uvolněný z povrchu asteroidů a komet. Zkoumat ho bude přístroj zvaný hmotnostní spektrometr. „V družici je komůrka, do které vlétne meziplanetární prach křížící oběžnou dráhu Země a my pak můžeme zjistit jeho složení,“ popisuje Havlíček.

OFICIÁLNÍ STRÁNKY SAB Aerospace

Přečtěte si také o asteroidu mimo oběžnou dráhu Země

Za deset let chce Saab Aerospace vyslat na asteroid další misi, tentokrát z oběžné dráhy Země. Družice létá kolem asteroidu a pomocí laseru určuje strukturu jeho povrchu, který svým teplem asteroid nahradí. Laser odpaří část asteroidu a hyperspektrální kamera určí jeho strukturu a strukturu meteoritového plazmatu. Nejde však o jedinou technologii: „V budoucnosti si můžeme představit malý satelit zkoumající meziplanetární prach vyzařovaný asteroidy pomocí hmotnostních analyzátorů, jak ukazuje satelit Slavia,“ vysvětluje vědec Martin Ferrus.

Průzkum mimozemské těžby může Česko vynést po bok mocností

Vědec z pražského Ústavu fyzikální chemie přikládá mimozemské těžbě do budoucna velký význam, neboť se ukazuje, že některých komodit může být na planetě Zemi časem nedostatek. Příkladem může být lithium či prvky vzácných zemin. „Zde lze vidět v příštích desetiletích či staletích velký potenciál kosmu,“ konstatuje.

Ještě důležitější ale může být podle něj těžba komodit jako železo nebo titan, které mají na Zemi mizivou hodnotu, ale vynést je do vesmíru pro stavbu rozměrných konstrukcí, například kosmických stanic, je extrémně drahé a neekologické. Využily by se tak v podstatě „lokální“ zdroje. „Mimozemská těžba tak ohromně urychlí stavební a konstrukční činnost v kosmu,“ upozorňuje.

Díky misi SLAVIA by tak Česká republika mohla být první, kdo se pustí do takto systematického prozkoumávání, jaké je složení mimozemských těles a co z toho by mohlo být člověku užitečné. To by ji teoreticky mohlo zařadit po bok technologických velmocí, které plánují těžit suroviny ve vesmíru. „Věříme, že nás mise nakopne tím správným směrem. Budoucnost otevírá i pro malé státy netušené možnosti,“ věří Martin Ferus.

Expanze je lidskou přirozeností

Černého scénáře, podle něhož by člověk po Zemi začal drancovat i vesmírná tělesa, jak to vepsal James Cameron do slavného a komerčně nejúspěšnějšího filmu Avatar, se český vědec neobává. Filmový měsíc Pandora obývali humanoidům podobní domorodci a největší naleziště cenné horniny se nacházelo v samotném středobodu jejich života.

„Podle mého názoru je expanze lidskou přirozeností. Nazývat to drancováním je poněkud silné vyjádření. Expanze bude probíhat tak, jak si ji naplánujeme a uděláme. Záleží na tom, kam bude lidstvo směřovat,“ říká vědec. Nechce prý být „utopický optimista“, ale ani pro pesimismus podle něj není pádný důvod. Jak zdůrazňuje, na asteroidech, kde by se v budoucnu mohlo těžit, neexistuje život a ve vesmíru je dle jeho slov surovin dostatek.

Velký potenciál vidí i v tom, že vesmírné projekty jsou vynikajícím příkladem mírové spolupráce mezi státy. „Snad tato expanze lidstvo stmelí. Kromě toho, kde je dost všeho pro všechny, tam nemusí být důvod k rozepřím,“ domnívá se. Že by došlo na scénář Avataru, by fyzika Martina Feruse spíše překvapilo. „Ale nikdy neříkejme nikdy – třeba dobrodružné výpravy Kryštofa Kolumba byly smělým objevitelským dobrodružstvím, které nepřineslo všem zúčastněným jen to dobré,“ dodává.

Zdroj: https://swordstoday.ie/checks-will-explore-what-can-be-mined-in-space-the-avatar-script-doesnt-scare-me-the-scientist-says/
Written By: Jake Pearson

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *