Jak jsem astrálně cestoval a pochopil, že vše je LÁSKA!

Astrální cestování a zkušenosti českých mistrů

Astrální cestování

Astrální cestování je jednou z forem OBE (out of body experience = mimotělní zkušenost). Takovýto zážitek se děje v mozku člověka a dochází při něm k oddělení „astrálního těla“ od těla fyzického. Tento jev je popisován v různých dobách, oblastech i kulturách, u lidí různého věku a z různých sociálních vrstev. Zkrátka astrální cestování není výsadou určité skupiny lidí, ale může jej zažít téměř kdokoliv.

Je astrální cestování nebezpečné?

Je a není. Při astrálním cestování navštěvujete zcela jiný svět a po nějakém čase jeho poznávání můžete komunikovat s bytostmi, které jej obývají. Záleží na každém jedinci, s jakými silami je ochoten si zahrávat. Stejně jako v „našem“ světě se při astrálním cestování můžete setkat jak s bytostmi dobrými, tak s těmi, kteří se Vám budou snažit uškodit. Je ovšem jen na Vás, kam jim dovolíte zajít

Jaké známé astrální bytosti a jak vznikají?

Jsou bytosti, které v astrálu sídlí už velmi dlouho a vznikly „samy od sebe“ tedy byli stvořeny přímo v astrálu jinými, většinou vyššími astrálními bytostmi. Ty nás ale zajímat nebudou, protože jako tvorové čistě astrální podstaty nemají zájem se projevovat ve hmotném světě.
Zbylé bytosti astrálního světa (a že jich není málo) vznikají díky všemu živému na téhle planetě a i díky nám, lidem. Ano, každá naše tužba, vášeň, stesk, strach, touha, bolest, každý pozitivní a negativní pocit, je-li dostatečně silný, se otiskne v nehmotném světě v němž pak přetrvává podle intenzity prožitku různě dlouho – dny, týdny, roky ale i navěky, dle lidských měřítek. Kromě lidmi stvořených bytostí existují i bytosti přírodní, stvořené zvířaty, rostlinami a živly, kam patří skřítci, nymfy, elementální bytosti, ale těmi se tento článek také zabývat nebude.
Bude se zabývat právě těmi bytostmi, které tvoříme my, lidé a které se také nejvíce touží projevit v hmotném světě. Jsou to:

Larvy – astrální bytosti vznikající neúmyslně, odráží lidské vlastnosti, většinou negativní. Tvoříme je při hádkách, v bolestech, depresích, vzteku, agresi apod. Jsou velmi nebezpečné pro nezkušeného člověka a setkání s nimi může přivodit onemocnění a u výjimečně slabých jedinců i smrt.

Obrazy – o nich jsem se zmiňuji v tomto článku o duších, v podstatě se i tyto jevy dají řadit mezi astrální bytosti, ačkoli neoplývají téměř žádnou inteligencí. V astrálu jejich „projekce“ totiž probíhá neustále, zato do hmotného světa je přenese jen senzibilní osoba.

Služebníci a egregorové – služebníky si v astrálním světě tvoří vědomě mágové a po vykonání služby většinou zaniknou; egregory tvoříme kolektivní vírou v něco, ale v hmotném světě se kromě případu, kdy jsou vyvolány, moc neprojevují.

Démoni – tady už jde do tuhého, jedná se o nejsilnější astrální bytosti první sféry, mohou představovat naše kladné i záporné tužby, ale bohužel, ty záporné jsou většinou silnější a déle přežívají v astrálu a také se více snaží uniknout. Démon může být stvořen i vědomě a pak je ještě nebezpečnější.

Cestování po Astrálním světě

Vstup do první vrstvy

Vstup do Astrálního světa je umožněn všem živým bytostem, jelikož jsou na něj neustále napojeny, třebaže pouhým vláknem své mysli, o kterém obvykle ani neví. Skrze toto vlákno se dá do Astrálního světa vstoupit plným vědomím. K tomu je potřeba dosáhnout nejdříve velmi vysoké úrovně v umění meditace. Jakmile dokáže mág zcela zklidnit svou mysl a oprostit se od veškerých vjemů svého těla, může se věnovat jen své mysli. V takovémto stavu je schopen uvědomit si své spojení s Astrálem a skrze něj jít pryč, do jiného světa. V materiálním světě zůstává jeho tělo v hluboké meditaci, zcela netečné okolí a mág je v této chvíli velmi zranitelný. Tímto postupem se dostane kouzelník jen do nejnižší vrstvy Astrálu, sám o sobě vyžaduje až léta tréninku.

Vyšší vrstvy a vrstva nultá

Do vyšších vrstev může mág pronikat až časem, pohyb mezi jednotlivými vrstvami Astrálu je spíše intuitivní a kouzelník sám musí poznat, jak se dostat výše. Po vrstvě, ve které se právě nachází, se může pohybovat prakticky dle libosti, v tomto světě je mu umožněno navštívit i místa, kde nikdy nebyl. Jediné živé bytosti, které zde může potkat, jsou astrální bytosti a jedinci, kteří aktuálně rovněž cestují po Astrálním světě a nachází se zrovna ve stejné vrstvě, na stejném místě. Ono slabé vlákno myšlenek, které nás propojuje s Astrálem neustále, je i v Astrálu patrné. Všechny živé bytosti lze najít díky tomuto vláknu v té nejnižší vrstvě Astrálu, ještě nižší, než je ta základní, nazýváme ji obvykle nultou vrstvou. Není však známo, že by se nějakému smrtelníkovi podařilo do této vrstvy proniknout a není vyloučeno, že je to pro nás zcela nemožné. Přístup do nulté vrstvy mají pravděpodobně pouze astrální bytosti. Rovněž je možné, že touto nultou vrstvou je ve skutečnosti náš materiální svět, ve kterém jsme zvyklí žít, a že tedy neexistuje žádný materiální a Astrální svět, ale jen jeden, společný, ze kterého normálně umíme vnímat jen malý zlomek.

Zdroj: dragonas.fandom.com, mystika.info

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *