SAKKÁRA - STUPŇOVITÁ PYRAMIDA KRÁLE DŽOSERA

Úchvatný objev v Sakkáře – skrytá pyramida!

Archeolog s 30 lety zkušeností práce v Egyptě učinil ohromující prohlášení. Věří, že našel důkazy o tom, že se v Sakkáře pod pouštním pískem nacházejí stopy po dosud neobjevené pyramidě. Pokud se prokáže, že měl pravdu, může to znamenat, že v Egyptě čeká na své objevení ještě spousta pyramid.

Pyramidový komplex v Sakkáře má hned dvě prvenství. Je vůbec nejrozsáhlejším archeologickým nalezištěm v Egyptě, který je vlastně sám o sobě jedno velké archeologické naleziště. Nejvýznamnější dominantou vévodící celému areálu, je stupňovitá pyramida krále Džosera, nejstarší pyramida na světě.

Dr. Vasko Dobrev „strávil poslední tři desetiletí sondováním oblasti asi 30 km od slavných pyramid v Gíze,‟ píše Daily Express. Během té doby učinil řadu úchvatných objevů. Tento odborník byl nedávno průvodcem dokumentem britské televizní stanice Channel 5. V pořadu nazvaném „Opening Egypt’s Great Tomb‟ (Otevření velké egyptské hrobky) účinkovala také známá televizní osobnost Tony Robinson.

Vývoj pyramidy

Robinson a Dobrev cestovali do Sakkáry, královského pohřebiště umístěného poblíž starověkého egyptského hlavního města Memfidy. Tato oblast se hrála v období staré říše klíčovou roli ve vývoji stupňovitých pyramid. První stavba tohoto typu zde byla vybudována architektem Imhotepem pro krále 3.dynastie Džosera, ale tyto monumety nebyly dovedeny k dokonalost až do vlády faraona Snefrua (vládl mezi lety 2613 a 2589 př.n.l.). Tento faraon, který založil 4.dynastii, nechal postavit tři pyramidy, z nichž je nejznámější takzvaná červená pyramida.

Hledání pohřbené pyramidy

Dobrev tvrdí, že našel pozůstatky pyramidy. Věří, že „nová pyramida může ležet pohřbena pod pískem v oblasti jižní Sakkáry,‟ uvedl server Curiosmos.com. Nachází se v oblasti Tabbet al-Guesh severozápadně od pohřebního komplexu faraona Pepiho I. Dobrev Robinsonovi řekl, že je v Sakkáře možné odkrýt ještě spoustu úžasných věcí. Egyptolog podle deníku Daily Express užaslému dokumentaristovi řekl, že se „Sakkára pyšní nejstarší pyramidou a mnohým dalším.‟

Socha klečícího faraona Pepiho I.

Dobrov věří, že zde byli pohřbeni všichni členové královské dynastie, protože se nachází v blízkosti Memfidy. Ne všechny královské pohřby byly dosud objeveny a proto je přesvědčen, že je možné objevit ještě spoustu pyramid. Egyptolog vzal Robinsona na náhorní plošinu, o které je přesvědčen, že se zde nachází stopy po pyramidě. Ta zde po tisíciletí ležela neobjevena. Dobrov si je jistý tím, že pod pískem leží základna pyramidy postavené pro faraona Userkareho (23.století př. n. l.).

Pohřbena pod pouštním pískem

Egyptolog zdůraznil, že tento faraon šesté dynastie nežil dost dlouho, aby mohla být jeho pyramida dokončena. Curiosmos.com citoval Dobrova, který řekl, že tento panovník „mohl mít čas pouze na zbudování základů pyramidy.‟ Domnívá se, že se na tomto místě pravděpodobně nacházela Userkareova pyramida, protože je v blízkosti pohřebních komplexů jeho otce a dalších členů rodiny. Egyptolog odhalil, že se v této oblasti pod pískem nachází neidentifikovaná stavba, která je s největší pravděpodobností dílem lidských rukou, protože má pravé úhly. To bylo zjištěno pomocí skenování této oblasti nejpokročilejšími geofyzikálními metodami. Stavba podle snímkování měří 80 na 80m. Curiosmos.com uvedl, že to je „přesně takový rozměr, který odpovídá době Userkareho vlády.‟

Snímek pouště, pod kterou se pravděpodobně nachází pyramida pohřbená pod pískem. Zdroj Channel 5.

Stopy po Userkareho pyramidě?

Zdá se, že Dobrev nalezl čtvercovou stavbu, která by mohla být základnou pyramidy. Britskému dokumentaristovi také poskytl obrázek snímků. Na nich je pod pouštním pískem vidět něco neobvyklého, nicméně je stále otázkou, jestli je to konečný důkaz. Neexistují žádné náznaky toho, že by se na místě, kde může být pohřbena ztracená pyramida, měly začít provádět archeologické odkryvy. Zdá se pravděpodobné, že bude Dobrov pokračovat v práci v této oblasti, tak jako to dělal poslední tři desetiletí. Pokud se prokáže, že měl pravdu, může se v Egyptě nacházet víc pyramid než těch 120 dosud známých.

Zdroj: youtube.com, SUENEE.CZ

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *